SKINCARE BASICS - DƯỠNG DA & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

SKINCARE BASICS - DƯỠNG DA & NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Một số bạn trời sinh da đã đẹp sẵn, nhưng không nhiều bạn may mắn như vậy. Tuy nhiên, dù đẹp hay không đẹp, dù bạn có mụn hay không mụn, làn da ấy cần một quy trình dưỡng da...

Tám Chuyện Làm Sạch Da và DOUBLE CLEANSING - Phương Pháp Làm Sạch Kép

Tám Chuyện Làm Sạch Da và DOUBLE CLEANSING - Phương Pháp Làm Sạch Kép

Lâu nay nhắc đến nhiều lần phương pháp này nhưng Láng thấy nên dành 1 bài viết riêng cho em ấy. Làm sạch - với Láng đến thời điểm hiện nay - vẫn là bước quan trọng hơn tất cả. Nếu bạn không...

* Tôi chấp nhận điều kiện và điều khoản cúa Chính Sách Bảo Mật