YÊU THÍCH

Skin type: da nhạy cảm

Thành phần:
+ Polysaccharides Rich in Rhamnose, Kudzu Extract, Lipopeptides, Witch Hazel Extract: làm mịn bề mặt da
+ Mimosa Extract, Cranberry Extract, Turmeric Extract, White Tea Extract, Eastern Hemlock Extract: chống oxy hoá
+ Kiwi Fruit Water, Hyaluronic Acid, Hydrating Sugar Derivatives: tái tạo cấu trúc làn da

Ưu điểm:
+ làm dịu và tăng cường sức khoẻ làn da, cải thiện tình trạng nhạy cảm
+ cân bằng và kích thích tái tạo cấu trúc làn da
+ làm mịn bề mặt da

* Tôi chấp nhận điều kiện và điều khoản cúa Chính Sách Bảo Mật