Để lại thông tin và nhận ưu đãi đặc biệt

NÂNG CẤP LÀN DA

bằng sức mạnh của khoa học

Để lại thông tin và nhận ưu đãi đặc biệt
logo

Da không phải là một bức tường mà người ta có thể sơn và trát

một cách hời hợt; nó là một cơ quan đòi hỏi sự hoạt hóa và điều

hòa của tế bào để đạt được sự khỏe mạnh.

logo

NHỮNG CẢI TIẾN MỚI NHẤT

TRONG CÔNG THỨC SẢN PHẨM

  • 🔹 Công nghệ trị liệu da (skin therapy technologies)
  • 🔹 Hệ thống chất dẫn độc quyền (unique delivery sytems)
  • 🔹 Phức hợp sinh học (bioengineered complexes)
  • 🔹 Công thức độc quyền (exclusive formulations)

GOLD INGREDIENTS

Theo quan điểm của Dr.Obagi, các thành phần có hoạt tính nên chia thành một trong ba loại:

  • 🔹 Tác nhân thiết yếu (essential agents)
  • 🔹 Tác nhân hỗ trợ (supportive agents)
  • 🔹 Tác nhân nghi vấn (questionable agents)

GIẢI PHÁP CHO LÀN DA

Tôi cần tư vấn thêm

*Ồ Láng Viện cam kết bảo mật các thông tin bạn cung cấp.