RETINOIDS

RETINOIDS

Gần đây mình cảm thấy biết ơn Ồ Láng Viện nhiều lắm, vì có mọi người mà Ồ Láng Viện nói nhỏ không nhỏ, mà lớn cũng không lớn lắm, nhưng lại được nhiều ưu ái và cũng vì vậy...

Ingredient Focus: Niacinamide

Ingredient Focus: Niacinamide

Nếu năm ngoái Hyaluronic acid làm mưa làm gió giới skincare thì cụm từ được nhắc đến nhiều nhất từ giữa năm nay chắc có lẽ là Niacinamide. Không mới lạ, đã được ứng dụng từ lâu nhưng với những...

* Tôi chấp nhận điều kiện và điều khoản cúa Chính Sách Bảo Mật